/

Važni dokumenti

Program putovanjaCena: €

TERMINI:

*** Ugovori o subagenturi, potpisani i pečatirani (2 primerka), šalju se na adresu direkcije Hit travel-a:
Bojanska ulica broj 7, 11 000 Beograd

UGOVOR O SUBAGENTURI - preuzmi pdf


*** Svi putnici moraju biti upoznati sa Opštim Uslovima Putovanja organizatora putovanja;

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA - preuzmi pdf


*** Najave rezervacija moraju biti poslate u sledećoj formi:

NAJAVA REZERVACIJE - preuzmi pdf

Kompletan iznosi plaća se prema važećem prodajnom kursu banke Intesa i to 40 % prilikom rezervacije, ostatak do 20 dana pred put.


*** Važeći cenovnik postavljen je na naslovnoj stranici sajta:


*** On- line sistem rezervacija je u funkciji od 21/03/2013:

http://109.111.225.100/hittravel/

Svaki subagent mora imati svoje korisničko ime i šifru!

Za dobijanje istih kontaktirati agenciju!